Het Bestuur

Het bestuur van de Indian Motorcycle Club Nederland bestaat uit de volgende personen:

Functie
Naam
Contact
Waarvoor?
Voorzitter A. Medema voorzitter@indian.nl Algemene gang van zaken in de club.
Secretariaat H. Wieggers secretaris@indian.nl Alle aan de club te richten post, email zaken die in het bestuur aan de orde moeten komen. Bij twijfel mails en post altijd naar de secretaris sturen: hij is de “postbus” van de club.
Penningmeester W. van Beurden penningmeester@indian.nl Zaken tav ledenadministratie, contributie, financiën.
Redactie Smokesignals R. Paashuis redactie@indian.nl Bijdragen, kopij, artikelen voor in de Smokesignals.
Website en Facebookpagina M. de Zaaijer webface@indian.nl Bijdragen, kopij en foto’s voor website en Facebookpagina.