Het bestuur van de Indian Motorcycle Club Nederland bestaat uit de volgende personen:

Functie
Naam
Contact
Waarvoor?
Voorzitter A. Medema voorzitter@indian.nl Algemene gang van zaken in de club.
Secretariaat H. Bosscher secretaris@indian.nl Alle aan de club te richten post, email zaken die in het bestuur aan de orde moeten komen. Bij twijfel mails en post altijd naar de secretaris sturen: hij is de “postbus” van de club.
Penningmeester N. Willemsen penningmeester@indian.nl Zaken tav ledenadministratie, contributie, financiën.
Rittencoördinator M. Deelman evenementen@indian.nl Coördinator ritten & rally’s
Bestuurslid vacant vacant Ondersteuning en externe contacten
Redactie Smokesignals R. Paashuis redactie@indian.nl Bijdragen, kopij, artikelen voor in de Smokesignals.
Tam-Tam E. van Lunteren tamtam@indian.nl Club-emails over ritten, rally’s en andere clubzaken
Website en Facebookpagina vacant
Bestuur (tijdelijk)
webface@indian.nl Bijdragen, kopij en foto’s voor website en Facebookpagina.