De IMCN verzekeringspolis is een feit, via Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs hebben we een aanbieding voor de clubleden van de Europeesche Verzekeringen. In het menu vind je de details van de gezamenlijke aanbieding van de Indian Motorcycle Club Nederland (IMCN) en de Europeesche Verzekeringen voor onze nieuwe, eigen IMCN verzekeringspolis.

Tot zover de tekst uit 2006 toen eea gerealiseerd werd.

Nu zijn de verzekeringsmaatschappij, de polis en de voorwaarden veranderd. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten waarom we wel/geen verzekering meer adviseren via de club.

Zomer 2020 hopen we hier uitsluitsel over te kunnen geven.